Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ) 7:30-9:30